Schwerthüllen

Schwerthülle 1:

Schwerthülle 132cm lang; 16cm breit

Preis: 69,00 €


Schwerthülle 2:

Schwerthülle ca. 102cm lang; ca. 16cm breit

Preis: 79,00 €


Schwerthülle 4: Gefüttert
ca. 51cm lang; ca. 10cm breit
Preis: 39,00 €


Schwerthülle 5: Gefüttert
ca. 47cm lang; ca. 8cm breit
Preis: 35,00 €


Schwerthülle 7: Gefüttert
ca. 115cm lang; ca. 14,5cm breit
Preis: 22,00 €


Schwerthülle 8: Gefüttert, Brokat
ca. 95cm lang; ca. 14cm breit
Preis: 65,00 €


Schwerthülle 9: Gefüttert, Brokat
ca. 100cm lang; ca. 16cm breit
Preis: 89,00 €


Schwerthülle 11 : Gefüttert, Seide
ca. 94cm lang; ca. 14cm breit
Preis: 49,00 €


Schwerthülle 12 : Gefüttert, Seide
ca. 86cm lang; ca. 12cm breit
Preis: 39,00 €    


Schwerthülle 13: Gefüttert, Brokat-Seide
ca. 78cm lang; ca. 13cm breit
Preis: 79,00 €


Schwerthülle 14: Gefüttert, Seide
ca. 97cm lang; ca. 16cm breit
Preis: 39,00 €


Schwerthülle 15: Gefüttert, Seide
ca. 136cm lang; ca. 16cm breit
Preis: 75,00 €


Schwerthülle 16: Gefüttert, Brokat-Seide
ca. 100cm lang; ca. 14,5cm breit
Preis: 89,00 €


Schwerthülle 17: Gefüttert, Brokat-Seide
ca. 100cm lang; ca. 14,5cm breit
Preis: 79,00 €


Schwerthülle 18: Gefüttert, Seide
ca. 106cm lang; ca. 15cm breit
Preis: 59,00 €


Schwerthülle 19: Gefüttert, Seide
Edo-Zeit
ca. 130cm lang; ca. 16cm breit
Preis: 119,00 €